Tarina

Variance on luotu helpottamaan verkostojen ja yhteistöiden sitomista jo opintojen aikana. Pelkkä työelämä ei elä murrosta yksilökeskeisyyden siirtyessä yhä laajemmin tiimityöskentelyyn, vaan jo opiskeluja on lähdetty rakentamaan tiiminäkökulmaa tukevammaksi. Projektiluontoisten opintojen lisääntyessä haaste moniammatillisten tiimien luomiseen käy selkeämmäksi ja Variance pyrkii ratkomaan tätä ongelmaa.

Jo opintojen aikana kerrytetty työkokemus ja saadut verkostot luovat monelle opiskelijalle turvaverkon tulevaisuuden työelämää ajatellen. Ei ole lainkaan epätavanomaista, että esimerkiksi opintojen myötä saatu kesätyöpaikka tai harjoittelu palkkaavatkin opiskelijan tämän alan työtehtäviin valmistumisen myötä. Teoriaopinnot rakentavat pohjan kaikelle osaamisellemme, mutta käytännössä oppiminen luo meille oman kädenjälkemme sekä navigoi hyödyntämään teoriaa tehokkaammin erilaisissa tilanteissa. Onko siis mahdollista harjoittaa osaamistaan käytännössä opiskellessa muullakin tavoin kuin esimerkiksi kesätöissä? Vastaus on kyllä.

Tulevaisuudessa yhä useampi koulutusala luo opintoja sekä tiiminäkökulmaa, että käytännönläheisyyttä hyödyntävämmäksi. Erilaiset tiimityönä toteutetut opintotehtävät sekä projektiopinnot tulevat ottamaan isomman roolin opintosuunnitelmissa ja sitä varten tarvitaan selkeä ja toimiva opiskelijoiden verkosto, josta saa tarvitsemaansa moniammatillista osaamista, vertaistukea sekä raikasta näkökulmaa. Tämän vuoksi luotiin Variance; jotta opiskelijat pystyvät luomaan tiimejä ja rakentamaan yhteisöjä, viemään osaamisensa käytäntöön ja oppimaan uutta sekä löytämään mahdollisuuksia omalle tulevaisuudelleen, joita ei oppikirjoista välttämättä voi lukea!